Διαιτολογική υποστήριξη

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

 

 

 

Διατροφική αξιολόγηση-εκτίμηση διατροφικών αναγκών και ελλείψεων σε ειδικές κλινικές καταστάσεις.

 

Εκτίμηση διατροφικών ελλείψεων - Προφίλ βιταμινών & μετάλλων (συσχετισμός με συμπτωματολογία).
Παροχή  θρεπτικά ενισχυμένου ειδικού με τη πάθηση σας διατροφολογικού προγράμματος ή σύσταση λήψης συμπληρωμάτων διατροφής.

line Διαιτολόγος θεσσαλονίκη Βιργινία Παπαεμμανουήλ