Διαιτολογική υποστήριξη

Διατροφική εκπαίδευση

 

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία, για την επίτευξη ενός σταθερού αποτελέσματος, είναι η δημιουργία μιας διατροφικής εκπαίδευσης και η επιμέλεια ενσωμάτωσης της στην καθημερινότητα σας.

 

Η διατροφική εκπαίδευση επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση από μεριάς μας,

  • συνεχών συμβουλευτικών συνεδριών εκμάθησης διαχείρισης σωστής διατροφής και τροποποίησης διατροφικής συμπεριφοράς,
  • καθώς και με ειδικά σεμινάρια διατροφής που πραγματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.
line Διαιτολόγος θεσσαλονίκη Βιργινία Παπαεμμανουήλ