Ειδικές μετρήσεις

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

 


 

Eιδική συσκευή που καταγράφει με ακρίβεια την λειτουργία του βασικού μεταβολισμού. Η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού είναι καθοριστικής σημασίας για σωστό σχεδιασμό διατροφολογίου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

 

Πως και γιατί μετράμε τον βασικό μεταβολισμό
 

Ο Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας ή Ηρεμίας ή βασικός μεταβολισμός, προσδιορίζεται μέσω έμμεσης θερμιδομετρίας. Τοποθετείται στο άτομο ειδική μάσκα από την οποία εισπνέει και εκπνέει σε συνθήκες ηρεμίας για χρονικό διάστημα 15 λεπτών.
 

Στη συνέχεια προσδιορίζεται με ακρίβεια ο αριθμός των θερμίδων που καταναλώνει το άτομο και γίνεται σύγκριση του επιπέδου μεταβολισμού του σε σχέση με το φυσιολογικό. Αναγνωρίζεται η μεταβολική υπολειτουργία, η υπερλειτουργία, ή φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού.
 

Το να μετράμε με ακρίβεια τον μεταβολισμό του ατόμου που αναλαμβάνουμε αντί να τον υπολογίζουμε χρησιμοποιώντας εξισώσεις γενικού πληθυσμού μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε μία  απόλυτα εξατομικευμένη διατροφή για να πετύχουμε αποτελεσματική, άμεση και ασφαλή απώλεια - σταθεροποίηση ή -αύξηση βάρους (ανάλογα με τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε)   
 

Συνοδεύεται από έγγραφο πόρισμα

 

 

Συνθήκες που πρέπει να έχουν τηρηθεί προκειμένου να διεξαχθεί η εξέταση του μεταβολισμού

  • Να μην έχει καταναλωθεί γεύμα για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη μέτρηση
  • Να μην έχουν καταναλωθεί υγρά (νερό, καφές, ροφήματα κτλ ) για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη μέτρηση
  • Να μην έχει προηγηθεί κάπνισμα 1 ώρα πριν τη μέτρηση
  • Να μην έχει προηγηθεί έντονη φυσική δραστηριότητα ή άσκηση την ημέρα της μέτρησης
  • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό την επόμενη φορά που θα γίνει η εξέταση να τηρηθούν ακριβώς οι ίδιες συνθήκες Μόνο με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα θα είναι ακριβή και συγκρίσιμα.
line Διαιτολόγος θεσσαλονίκη Βιργινία Παπαεμμανουήλ